Les Escolàpies oferim les nostres escoles, centres de l’Església Catòlica, com un servei a l’educació de la infància i joventut, segons les característiques de Josep de Calassanç i la intuïció de Paula Montal.