Una mica d’història

sen 1-1 sen 1-2 sen 1-3
 sen 2-1  sen 2-2
FUNDACIÓ Les primeres missioneres escolàpies que van arribar al Senegal l’any 1966 procedien de la Província Escolàpia de Catalunya. Havien rebut la invitació de Mn. Dodds, religiós del Sant Esperit i bisbe, en aquell moment, del Senegal. Foren acollides pel P. Enric Serraíma, que es trobava allà també a invitació del Sr. Bisbe. L’1 de novembre de 1966 eren rebudes al poble de Diembering, al sudoest de la Casamance. Allà fou destinada la primera comunitat de “Soeurs Piaristes”, integrada per Mare Carmen Serra, Mare Leonor Echarri i Mare Margarita Mª Fincias. El seu apostolat, per al qual era necessari l’estudi de la llengua pròpia i els costums, es va centrar en la catequesi, les classes a l’Escola Diocesana, el jardí d’infància, la promoció de la dona… Montserrat Dausá, que va retardar la seva incorporació per acabar els estudis de Medicina Tropical, s’uneix a elles tres anys més tard, i afegeixen a la seva missió la responsabilitat de l’assistència sanitària, centrada en la maternitat, l’edifici de la qual es comença a construir. Malgrat que quedi lluny de la nostra missió educativa, la maternitat és un “centre” que la Congregació ha mantingut amb dedicació i afecte, des de la fundació. Ofereix un gran servei, no només a les dones del poble, sinó a tota la regió.
 sen 3-1  sen 3-2
COMUNITATS Per la missió del Senegal hi han passat altres escolàpies espanyoles, que han viscut amb afecte i dedicació la missió de la Província Escolàpia de Catalunya. El Senyor, però, crida també a l’Escola Pia dones senegaleses que li responen amb amor i fidelitat. Des de 2005 formen la DELEGACIÓ PROVINCIAL DEL SENEGAL, pertanyent a la Província de Catalunya. Són 21 religioses escolàpies, 5 espanyoles i 16 senegalesas, que viuen la seva vida escolàpia i exerceixen la seva missió en cinc comunitats, situades a les poblacions de Diembering, Oukout, Ziguinchor, Dakar i Mampatim. IMATGES DE DIEMBERING:
 sen 4-1  sen 4-2
 sene 4-1  sene 4-2
 sene 5-1  sene 5-2
IMATGES D’OUKOUT
 sene 6-1  sene 6-2
 sene 7-1  sene 001
 sene002  sene 7-2
La comunitat de Ziguinchor té la missió especial d’acollir les joves que desitgen lliurar-se al Senyor en l’Escola Pia, donant-los a conèixer el carisma i brindant-los la formació inicial en la vida religiosa. És el Noviciat. La Comunitat de Dakar es va fundar també per a atendre la formació de les joves religioses, ja que la capital ofereix més possibilitats de formació tant de vida religiosa com d’estudis civils. És el Juniorat. El moment de formació personal, d’estudi i d’assimilació del carisma dóna entrada al moment del lliurament i vivència de la missió, al pas de viure per a si i per al grup a la donació generosa als altres. Això és possible perquè diverses senegaleses han acabat els seus estudis civils i la seva formació inicial i s’han lliurat per sempre mitjançant la Professió Perpètua.
 sene 8-1  sene 8-2
 sene 8-2  sene 9-1
 sene 10-1  sene 10-2
MISSIÓ Seguint el lema “Pietat i Lletres” atenem el carisma de l’educació en el treball de l’Escola, pròpia o aliena, en centres d’Educació Infantil, en Foyers (internats), en la promoció de la dona, en moviments d’Acció Catòlica que reagrupen gran nombre de nens i joves, en la catequesi sagramental i en d’altres activitats d’estiu. ESCOLA És el lloc on els alumnes aprenen a conèixer, a ser, a fer i, sobretot, a viure amb els altres. És el lloc on progressivament el jove descobreix el fonament i els valors de la seva cultura i s’obre al respecte de les altres cultures. Com a educadores ens consagrem a desenvolupar l’educació integral que consisteix a harmonitzar fe, desenvolupament intel•lectual i maduresa personal, a la recerca d’una societat més humana i digna. Fem classes de diferents matèries. * Col·legi Diocesà de Sant Josep de Calassanç a Diembering, del qual en vam assumir la Direcció l’any 2005. * Col·legi diocesà Joseph Faye d’Oussouye, dirigit pels PP. Escolapis. * Seminari Diocesà de Sant Lluís, en Ziguinchor. * Col·legi ACAPES de Ziguinchor, que és un centre de servei escolar. * Escola Pública d’Educació Primària en Mampatim. * Institut Públic d’Ensenyament Mitjà en Mampatim. Educació Infantil: Tenim en la Casamance 3 Jardins d’Infància. L’objectiu d’aquests centres de preescolar és seguir el que diu Calassanç, recollit també en les nostres Constitucions “si des de la infància el nen és imbuït diligentment en la Pietat i en les Lletres, pot preveure’s, amb seguretat, un feliç transcurs de la seva vida”. Es tracta de despertar, ja en els petits, el gust per les coses de Déu, la ciència, la vida fraterna, la pau, la naturalesa. *Jardí d’Infància de Diembering, en funcionament des de la fundació al Senegal i des de llavors en contínua evolució i canvis d’edifici. *Jardí d’Infància de Oukout, des del principi de la comunitat en aquest poble l’any 1985. *Jardí d’Infància de Boukitingo, a tres quilòmetres de Oukout i atès per la mateixa comunitat. Funciona des de 2004.
IMATGES DELS PARVULARIS
 sene 11-1  sene 11-2
 sene 12-1  sene 12-2
IMATGES DE MAMPATIM
 sene 13-1  sene 13-2
 sene 14-1  sene 14-2
PROMOCIÓ FEMENINA: *Maternitat. Des del principi de la nostra estada al Senegal s’ha estat oferint el servei de la maternitat, no solsament al poble de Diembering sinó a tota la regió. Ha estat sempre molt valorat, principalment per les dones. Actualment, encara que segueix sota la responsabilitat última d’una escolàpia, s’estan donant passos per transferir-la a persones autòctones, per a la qual cosa s’ha promocionat a joves pagant-los els estudis d’infermeria i que ja s’incorporen al personal de la Maternitat. *Foyers. L’objectiu d’aquests Foyers (internats) és crear un ambient familiar i senzill que faciliti l’educació i formació integral de les joves. Hom té cura de tots els aspectes: humà, cristià i intel·lectual. Vivim amb elles i els fem un seguiment regular que s’avalua periòdicament. Acullen joves d’entre dotze i vint anys, facilitant-les l’accés a la cultura i a la formació integral que, per dificultats de tota mena, incloses les geogràfiques, les és impossible accedir-hi d’altra manera. *Foyer a Oukout i Foyer a Diembering: acullen 28 joves cadascun. Té característiques especials l’internat de Ziguinchor, Juvenat, que acull a les joves que manifesten el desig d’abraçar la vida religiosa escolàpia. Són estudiants de cicle superior que tenen entre 18 i 24 anys. L’estil de vida és el mateix dels Foyers, però tant a nivell humà com religiós i intel·lectual se’ls exigeix en funció de l’opció manifestada. *Centre Social de la Parròquia dels Màrtirs d’Uganda a Dakar. Aquest centre té com objectiu ajudar les joves que arriben dels pobles rurals per a què es formin i arribin a ser autèntiques dones capaces de lluitar per la seva subsistència, la seva fe i el seu país. Són joves que han abandonat els seus estudis molt aviat o no han tingut possibilitat de fer-los. Se’ls dóna classes d’alfabetització, costura, formació humana i economia familiar, organitzant amb elles sortides i estades de caps de setmana per a la seva formació cristiana i espiritual. Se’ls busca treball i se’ls fa un seguiment del mateix. *Moviments d’Acció Catòlica i Catequesi. En totes les comunitats del Senegal es dóna catequesi a les respectives parròquies o en col·laboració amb elles i es participa en els diferents moviments d’Acció Catòlica com a responsables. La participació de l’escolàpia en aquests moviments d’Església l’ajuda a obrir-se a altres realitats que la joventut viu fora de l’escola, i l’empeny a una major atenció i coneixement, que consolida la seva recerca de Crist i la fa madurar en el seu testimoniatge de vida. Aquests són els moviments que dirigim: *C.V.A.V. ( cors vigilants, ànimes vigilants) de 3 a18 anys. *SCOUTS et GUIDES. *J.O.C. (joventut obrera catòlica). *C.P.J. (Comissió Pastoral de Joves). *Corals (animació de cants en les celebracions litúrgiques).
CASA DE DAKAR
 sene 15-1  sene 15-2